دستگاه پخت نان بربری اتوماتیک

بربری اتومات ریزشی

/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9

بربری اتومات ریزشی یکی از محصولات فوق العاده کاربردی برای استفاده در شهرهایی که از رومال برای نان بربری استفاده نمی کنند. با ما در تماس باشید. 09142622008 و 09142205122