پهن کن خمیر اتوماتیک اکستردوری

پهن کن خمیر اکستردوری شما نانوایان عزیز را از دردسرها و دلیل های بی منطق شاطر رها میکند بدون منت با دستگاه اتوماتیک پهن کن خمیر میتوانید به کار خود ادامه دهید