دستگاه پخت نان لواش اتوماتیک سیستم غلطکی

دستگاه پخت لواش اتوماتیک تونلی

/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%DB%8C

دستگاه پخت لواش اتوماتیک تونلی در دو حالت حرارت مستقیم و حرارت غیر مستقیم عرضه می شود◄تماس بگیرید◄روابط عمومی واحد فروش◄09142205122