دستگاه نان لواش اتوماتیک

دستگاه پخت نان لواش اتوماتیک نرم تونلی

/breadfactory

دستگاه پخت نان لواش اتوماتیک نرم تونلی در دو حالت حرارت مستقیم و حرارت غیر مستقیم عرضه می شود◄تماس بگیرید◄روابط عمومی واحد فروش◄ 04136349223