باند خنک کننده اتوماتیک نان

باند خنک کننده اتوماتیک نان

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%86

باند خنک کننده اتوماتیک نان از جنس پلاستیک فشرده جهت خنک شدن نان هایی که از دستگاه تولید نان متری یا فر های تونلی پخت نان بیرون می آیند را به سمت دستگاه بسته بندی یا سبد نان هدایت میکند.